dimarts, 17 de març de 2009

El turó de Can Parella i el polígon industrial, els dos punts més conflictius del PDU Comarcal a Serinyà


El turó de Can Parella i el polígon industrial són els dos punts més conflictius a Serinyà del Pla Director Urbanístic Comarcal. En el cas del polígon, el PDU contempla la desclassificació dels terrenys, tot i que l'Ajuntament considera que el municipi ha de conservar una zona per a un possible creixement industrial.


Els municipis de la comarca han començat a deixar sentir la seva veu respecte el Pla Director Urbanístic del Pla de l'Estany. Està previst que aquesta setmana es reuneixi la comissió creada a nivell comarcal per valorar el document i presentar, si cal, al·legacions conjuntes, però els diferents ajuntaments ja comencen a preparar les seves al·legacions a nivell individual.

En concret, a Serinyà, el Pla Director afecta puntualment dos àmbits: el turó de Can Parella i la zona industrial. En el primer cas, el document comarcal preveu la desclassificació del sòl, una reducció que en part ja es preveu al nou POUM del municipi. La mateixa desclassificació es preveu a la zona del polígon industrial. L'alcalde, Josep Antoni Ramon, considera que Serinyà ha de mantenir una zona reservada per a un possible creixement industrial, i per això l'Ajuntament preveu al·legar en aquest punt del PDU.

Aquests són els dos únics punts del Pla Director Comarcal que afecten directament el municipi de Serinyà, i és en aquesta línia que aniran les al·legacions que presentarà l'Ajuntament. A nivell comarcal, l'alcalde de Serinyà considera que el PDU és un document molt important, que fixarà les direccions del que serà la futura comarca del Pla de l'Estany i, per tant, cal estudiar el document en profunditat i amb temps.

El termini per a presentar al·legacions al Pla Director Urbanístic del Pla de l'Estany s'acaba a mitjans abril.

TAGS: PDU, Can, Parella, polígon, industrial, POUM








Font: info.serinyà

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada