dilluns, 11 de maig de 2009

S'obre el període d'informació pública de l'estudi de viabilitat del desdoblament de la C-66 entre Banyoles i Besalú

L'estudi de viabilitat del desdoblament de la C-66 entre Banyoles i Besalú se sotmetrà a informació pública des d'aquest dimarts i fins al pròxim 4 de juny. D'aquesta manera, els ajuntaments i interessats poden presentar al·legacions durant aquest període. L'actuació, d'uns 23,2 quilòmetres de longitud, inclou el desdoblament del tram entre Banyoles i Besalú, així com la millora del tram ja desdoblat. Aquest pas és un tràmit previ a la licitació de la concessió que comptarà amb una inversió de 250 MEUR i un termini de 30 mesos. L'estudi de viabilitat inclou un estudi de mobilitat, una ànalisi de la viabilitat econòmica i financera de la concessió així com el traçat.

El Diari Oficial de la Generalitat publica aquest dilluns l'anunci d'inici d'informació pública de l'estudi de viabilitat de la concessió de la C-66 entre Sant Julià de Ramis (enllaç amb l'AP-7) i Besalú (enllaç amb l'A-26). La C-66, que pertany a la xarxa bàsica de carreteres, comunica la Costa Brava i la Garrotxa i, actualment, està desdoblada entre els municipis de Sarrià de Ter i Banyoles. Per tal de completar l'itinerari Girona - Banyoles - Besalú com a autovia, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques té projectat el desdoblament del tram de la C-66 entre Banyoles i Besalú, en el si del segon Pla d'eixos viaris. El desembre de 2007, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) va aprovar l'estudi informatiu i l'estudi d'impacte ambiental corresponent a aquesta actuació, després del procés d'informació pública. Atès que s'ha previst dur-la a terme mitjançant la fórmula de concessió pública, la legislació preveu dues fases d'informació pública, per tal de potenciar la participació institucional i social, tant pel que fa al projecte de l'obra en concret com pel que fa al model de gestió. Per aquest motiu, ha elaborat un estudi de viabilitat que ara sotmet a informació pública. L'estudi inclou una anàlisi de viabilitat econòmica i financera on es valora la idoneïtat de la concessió d'obra pública, es justifica la necessitat del projecte i es determina el seu interès socioeconòmic. També hi figura un estudi de mobilitat, amb la previsió de la demanda d'ús, i també l'impacte del desdoblament sobre la mobilitat, les infraestructures i serveis de transport del seu entorn així com la gestió sostenible de la nova mobilitat. Finalment, hi figura el traçat aprovat des desdoblament del tram entre Banyoles i Besalú i les millores del tram que ja té quatre carrils. Una vegada transcorregut el període d'informació pública, s'impulsarà l'avantprojecte de la concessió per a programar-ne la licitació. La concessió inclou l'elaboració dels projectes constructius corresponents, l'execució de les obres tant de desdoblament com de millora del tram ja desdoblat, així com la gestió de la infraestructura durant un període de 33 anys. Es preveu, pel que fa a l'execució de les obres, un pressupost de 250 MEUR, i un termini de 30 mesos.L'eix entre Sant Julià de Ramis i Besalú té una longitud de 23,2 quilòmetres. Actualment, el tram de la C-66 entre Sant Julià de Ramis i Banyoles, de 7,3 quilòmetres, ja està desdoblat i es preveu dur-hi a terme tasques d'adequació com ara la reordenació d'accessos i la millora del ferm, la senyalització o les barreres de seguretat.Els ajuntaments que se'n veuen afectats i que per tant podran presentar al·legacions, a banda d'altres interessats, són el de Sant Julià de Ramis, Palol de Revardit, Cornellà del Terri, Porqueres, Banyoles, Serinyà, Sant Ferriol, Maià de Montcal, Beuda i Besalú. 15 quilòmetres de nova autovia
El tram que es desdoblarà tindrà una longitud de 15,1 quilòmetres entre Banyoles i la connexió amb l'A-26. La via estarà formada per dues calçades, separades per una mitjana, amb dos carrils de 3,5 metres d'amplada cadascuna, vorals exteriors d'1,5 metres i interiors d'1 metre. El traçat es pot dividir en quatre trams. El que va de Cornellà del Terri a Porqueres, contempla una ampliació de la calçada i una remodelació de tres enllaços -dos enllaços a Cornellà i un a Banyoles. El tram Porqueres-Serinyà, que comença abans del final de la variant de Banyoles i acaba al nord de la futura variant de Serinyà, comptarà amb un desdoblament de la C-66 pel marge dret de la calçada actual al llarg d'uns quatre quilòmetres i després, al llarg de dos quilòmetres més, com a variant a l'altura de Serinyà, amb el traçat desplaçat cap a l'oest per tal de no afectar edificacions existents. Així mateix, inclou un túnel doble a Serinyà de 520 metres de longitud per a la calçada dreta i 450 metres per a l'esquerra, per tal de minimitzar l'impacte paisatgístic. Aquet tram inclou tres enllaços: Banyoles Nord, on s'hi construiran dues rotondes; l'enllaç amb la C-150a, al nord del nucli urbà de Banyoles, on es remodelà amb dos giratoris, i l'enllaç nord de Serinyà, on s'hi projecta una banda a banda del tronc principal. El tram de Serinyà-Sant Ferriol (inici de la variant de Besalú). La complexitat del traçat de la C-66 impedeix aprofitar la calçada actual i el traçat discorrerà en variant i caldrà construir-hi un viaducte de 90 metres sobre el riu Ser per a cada calçada, a més d'un tram en túnel de 380 metres de longitud. La carretera actual quedarà com a via de servei, i recollirà tota la xarxa de camins que actualment hi accedeixen. Finalment, el tram de la variant de Besalú comportarà el desdoblament d'un tram d'1 quilòmetre dels 1,8 que fa, des del viaducte que passa per sobre del riu Fluvià fins a la connexió amb l'A-26.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada