divendres, 1 de maig de 2009

El grup comarcal d’ERC presentarà 6 al·legacions al Pla Director Urbanístic del Pla de l'Estany


El grup comarcal d'Esquerra Republicana presentarà 6 al·legacions al Pla Director Urbanístic del Pla de l'Estany. Els republicans consideren que el document és una bona eina de treball per definir les línies de futur de la comarca, però entenen que hi ha alguns punts en què el Pla Director vulnera el principi d'autonomia municipal.

Esquerra Republicana considera que el Pla Director Urbanístic és una eina "fonamental" per al futur del Pla de l'Estany i, en aquest sentit, assegura que ens trobem davant d'un "moment històric". L'ordenació de la comarca més enllà dels interessos específics dels municipis, la reserva de sòl per a infraestructures viàries com la futura variant oest de Banyoles, o la reducció de sòl urbanitzable en algunes zones d'interès natural, són alguns dels arguments que posa ERC per defensar la necessitat del document.

Tot i això, els republicans consideren que hi ha una sèrie de punts que cal millorar. La presidenta d'Esquerra Republicana al Pla de l'Estany, Eulàlia Turró, ha destacat que la voluntat de les al·legacions presentades és contribuir en positiu al Pla Director i, en aquest sentit, confia que la Generalitat tindrà en compte les peticions del territori. A més, Turró ha recordat que es tracta d'un Pla reivindicat llargament des de la comarca.

ERC presentarà 6 al·legacions, que ha consensuat amb l'equip de govern del Consell Comarcal del Pla de l'Estany. En concret, les peticions van en la línia de suprimir de l'articulat del Pla Director aquells preceptes que vulneren el principi d'autonomia de cada un dels municipis de la comarca i, fins i tot, la Llei d'Urbanisme de Catalunya. Entre d'altres, ERC demana la supressió de l'Article 12, que deixa les portes obertes a la creació d'un mecanisme per introduir modificacions al Pla sense el consens del territori. D'aquesta manera, segons els republicans, se solucionaria en part la polèmica que ha generat l'àrea de sòl estratègic del pla de la Banyeta. Segons Turró, el desenvolupament d'aquesta àrea s'hauria de fer en consens amb el territori.

Les contradiccions en alguns articles, així com la regulació d'edificacions en sòl no urbanitzable o la regulació del patrimoni cultural, aspectes que no són competència del Pla Director, són d'altres de les al·legacions d'ERC. Unes propostes que han estat consensuades amb l'equip de govern del Consell Comarcal del Pla de l'Estany per ser presentades al departament de Política Territorial i Obres Públiques abans del termini establert el 14 de maig.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada